کوتاه کننده لینک هابلاگ

Custom Alias

If you need a custom alias, you can enter it below.

Link Expiration

Set an expiration date to disable the URL after this date.

Password Protect

By adding a password, you can restrict the access.

Description

This can be used to identify URLs on your account.


Geotargeting Add more locations

If you have different pages for different countries then it is possible to redirect users to that page using the same URL. Simply choose the country and enter the URL.


Device Targeting Add more device

If you have different pages for different devices (such as mobile, tablet etc) then it is possible to redirect users to that page using the same short URL. Simply choose the device and enter the URL.

One short link, infinite possibilities.

A short link is a powerful marketing tool when you use it carefully. It is not just a link but a medium between your customer and their destination. A short link allows you to collect so much data about your customers and their behaviors.

Target. Re-target.

Target your customers to increase your reach and redirect them to a relevant page. Add a pixel to retarget them in your social media ad campaign to capture them.

Measure. Optimize.

Share your links to your network and measure data to optimize your marketing campaign's performance. Reach an audience that fits your needs.

Reach & increase sales. Perfect for sales & marketing

Understanding your users and customers will help you increase your conversion. Our system allows you to track everything. Whether it is the amount of clicks, the country or the referrer, the data is there for you to analyze it.

Create an account

Start for free, upgrade later - No credit card required.

Target interested users. Powerful tools that work

Our product lets your target your users to better understand their behavior and provide them a better overall experience through smart re-targeting. We provide you many powerful tools to reach them better.


Powerful tools that work

Link Controls

Privacy Control

Link Management

Powerful Dashboard

Premium Features

Statistics

Control on each and everything. Complete control on your links

With our premium membership, you will have complete control on your links. This means you can change the destination anytime you want. Add, change or remove any filters, anytime.

Targeting your customers

Target Customers

Target your users based on their location and device and redirect them to specialized pages to increase your conversion.

Custom Landing Page

Create a custom landing page to promote your product or service on forefront and engage the user in your marketing campaign.

Overlays

Use our overlay tool to display unobtrusive notifications on the target website. A perfect way to send a message to your customers or run a promotion campaign.


Event Tracking

Add your custom pixel from providers such as Facebook and track events right when they are happening.

Premium Aliases

As a premium membership, you will be able to choose a premium alias for your links from our list of reserved aliases.

Robust API

Use our powerful API to build custom applications or extend your own application with our powerful tools.

Get started for free

Latest Public URLs

Favicon This is a downloadable file.

Please note that this short URL is linked to a downloadable file.

http://hublog.ir/u/AQPpS Copy   •   4 days ago
7 Clicks

Favicon Man working coffee shop cafe concept | Free Photo

Download this Free Photo about Man working coffee shop cafe concept, and discover more than 4 Million Professional Stock Photos on Freepik

http://hublog.ir/u/MauUV Copy   •   2 weeks ago
11 Clicks

Favicon jscode

http://hublog.ir/u/ulGkx Copy   •   1 month ago
19 Clicks

Favicon دانلود کتاب های Family and Friends 1 ...

کتاب های Family and Friends مجموعه ای است که برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان سنین 8 تا 12 سال طراحی شده اند. این مجموعه که توسط انتشارات آکسفورد به ...

http://hublog.ir/u/rezirezi Copy   •   1 month ago
20 Clicks

Favicon Realistic 3d brushed metal circular button | Free ...

Download this Free Vector about Realistic 3d brushed metal circular button, and discover more than 7 Million Professional Graphic Resources on Freepik

http://hublog.ir/u/7cwZh Copy   •   1 month ago
21 Clicks

Favicon This is a downloadable file.

Please note that this short URL is linked to a downloadable file.

http://hublog.ir/u/UBJAE Copy   •   6 months ago
151 Clicks
;

Start your marketing campaign now and reach your customers efficiently.

Register now

Marketing with confidence.

Powering

95 Links

Serving

6807 Clicks

Trusted by

1 Customers